ทางเว็บทรูไอเซอร์วิส ขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ

ระหว่างเวลา 22.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงเวลา 6.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ขออภัยในความไม่สะดวก

 
From November 7, 2012 (10.00pm) to November 8, 2012 (6.00am)
TrueiService will be temporary closed. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience.